053-7398866
053-7471681

logo-h

קייטנות

camp hebrew 2017חוות "המלך דוד" מפעילה מזה שנים קייטנה ומחנה סוסים לילדים ולנוער בחופשות הפסח והקיץ. תוכנית הקייטנה מותאמת לבני 6 ומעלה, למתחילים ולמנוסים בתחום הסוסים. לפיכך, הפעילויות מתקיימות בקבוצות קטנות המחולקות בהתאם לגיל ולרמת הרכיבה של הילדים. המדריכים מתמחים באימון רכיבה וגם במשחקי חברה, סדנאות יצירה וכיף! קיטנת "המלך דוד" מתנהלת בעברית ובאנגלית. כך, שהקיטנה פתוחה גם לדוברי אנגלית ומאפשרת לדוברי עברית לחזק ידיעותיהם בשפת אנגלית תוך שילוב ההנאה מהקיטנה.

 בצוות הקייטנה מדריכים מקצועיים עם ניסיון בן־לאומי, בוגרי קורסים והכשרה בחו"ל.

קיטנת פסח: בשבוע הראשון של חופשת ב'ה"ס
קיטנת קיץ: יולי-אוגוסט, מחזורים של שבועיים
שעות הפעילות: ימים א־ה 09:00־14:00 
(ימי בריכה 9:00-15:00)